Gdzie przedsiębiorcy powinni szukać rozwiązań tego problemu? Raczej ciężko będzie w bankach, ponieważ oferowane firmom depozyty długterminowe z odsetkami oferują obecnie 6-6,5 proc., ale jest to stawka skierowana raczej do stałych klientów, który spełniają szereg dodatkowych warunków. 

Standardowa oferta bez dodatków to 2,5-4 proc., które wygląda już mniej atrakcyjnie. Oznacza to, że depozyt zamiast ratunkiem dla pieniędzy, będzie tak naprawdę stratą w ujęciu realnym. Mimo tego odsetki sprawiaja, że strata ta jest niższa, niż gdy zostawi się finanse same sobie.

Część przedsiębiorstw przekierowała swoje środki na lokaty - Jak wynika z danych NBP, lokaty stanowią pokaźną część środków deponowanych przez firmy w bankach. W kwietniu 2023 r. na złotowych rachunkach bieżących przedsiębiorstw znajdowało się prawie 200 mld zł, natomiast na złotowych lokatach terminowych 155,4 mld zł.

Najlepszym rozwiązaniem na jak najmniejsze straty jest łączenie promocji tak jak ma to miejsce w przypadku klientów indywidualnych, co prawda trzeba wtedy dokonać pewnych ustępstw, jak np. założenie nowego konta, wykonanie określonej liczby przelewów zewnętrznych czy płatności kartą, ale można wtedy uzyskać wyższy procent oferowany od banku.