WIRON to Warsaw Interest Rate Overnight, czyli indeks transakcyjny stosowany jako wskaźnik referencyjnej stopy procentowej. Nowy wskaźnik ma całkowicie wyprzeć dotychczasowo stosowany WIBOR z początkiem 2025 roku. 

Na ten moment jest to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, ponieważ obecnie wskaźnik WIRON jest niższy niż WIBOR: na przykład w czwartek 6 lipca 2023 r. WIRON 1M Stopa Składana (to indeks wykorzystany w ofercie Pekao, tak będzie również w innych bankach) wynosił 5,9460 proc., WIBOR 3M – 6,9 proc., zaś WIBOR 6M – 6,92 proc. Różnica sięgała więc niemal 1 pkt proc.

Mimo niższego wskaźnika koszty kredytu wciąż mogą być wyższe ze względu na bankowe marże, które instytucje mogą kształtować dowolnie. Jako przykład można podać ofertę banku ING Banku Śląskiego - w jego przypadku marża wynosi 2,34 proc. wobec 1,59 proc. w porównywalnym produkcie powiązanym z WIBOR. Ostatecznie kredyt z WIRON jest tańszy niż ten z WIBOR, ale nie tak znacząco, jakby można się było spodziewać.

Przedsiębiorcy stają się też atrakcyjnymi klientami dla wielu banków, ponieważ produkty im oferowane mają dużo krótszy czas kredytowania. Istotna jednak podczas ustalania oferty dla firm ocena ryzyka kredytowego, na które wpływ ma wiele czynników.