Zgodnie z przepisami firma może zostać zwolniona z obowiązku utworzenia systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych, jeśli spełni określone warunki i w miejsce PPK utworzy PPE, czyli Pracownicze Plany Emerytalne. 

Jednak aby móc korzystać ze zwolnienia, do PPE musi należeć co najmniej 25 proc. załogi, a składka, którą pracodawca wpłaca na konto pracownika, nie może być niższa niż 3,5 proc. pensji brutto.

Aby nadal móc korzystać z korzystniejszego dla wielu firm systemu, trzeba co pół roku monitorować ważność warunków w przedsiębiorstwie - należy je weryfikować na 1 stycznia oraz 1 lipca każdego roku oraz przekazywać informację do PFR odpowiednio do 31 stycznia i 31 lipca. 

W przypadku, gdy do PPE należeć będzie mniej niż 25 proc. zatrudnionych, od dnia następnego przedsiębiorca utraci zwolnienie z PPK i będzie obowiązany do jego utworzenia terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy (90 dni) – zawrzeć umowę dotyczącą uruchomienia PPK. Natomiast nie później niż 10 dni roboczych przed upływem tego terminu należy podpisać umowę o zarządzanie PPK, oznacza to, że firmy które np. 2 lipca 2023 roku utraciłu zwolnienie z obowiązku, maksymalnie mogą zawrzeć umowę o prowadzenie PPK do 10 października, a umowy o zarządzanie do 26 września.