Digitalizacja, automatyzacja, robotyzacja, narzędzia sztucznej inteligencji, to cały arsenał, który oferuje przedsiębiorcom gospodarka cyfrowa. Każda z tych gałęzi może znacząco podnieść wydajność i zyski firm. Trzeba pamiętać jednak o tym, że przejście przez cyfrową transformację wiąże się również z trudnościami. 

Wielu przedsiębiorców obawia się problemów związanych z cyberbezpieczeństwem oraz ochroną prywatności, zarówno danych bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem firmy, ale także danymi klientów. Co ciekawe, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Mastercard problem cyberbezpieczeństwa bardziej niepokoi polskie firmy rodzinne niż pozostałe (30 proc.).

Kolejną trudnością jest także jakość łączy, na którą sam przedsiębiorca nie ma bezpośredniego wpływu, ale która znacząco obniża komfort wykonywania pracy i korzystania z usług oferowanych przez firmę. 

Wielu przedsiębiorców podaje też jako przeszkodę opór przed zmianami zarówno wśród pracowników jak i kontrahentów. Przy czym zgodnie z badaniem, to właśnie mniejsze, rodzinne firmy najczęściej szukają okazji do wdrażania nowych rozwiązań, edukacji, szkoleń i mentoringu, które ułatwią proces transformacji. Tezę te potwierdzają również dane z GUS: w 2022 roku co piąty pracownik małej firmy (zatrudnia od 10 do 49 pracowników) i ponad 27 proc. pracowników firm średnich (50–249 pracowników) posiadało dostęp zdalny do firmowej dokumentacji i aplikacji. Połowa przedsiębiorstw nie stosowała jednak dodatkowych zabezpieczeń podczas spotkań i rozmów online z pracownikami.