Karta nie jest spisem konkretnych zaleceń co do działania, a zbiorem wartości, którymi przedsiębiorcy powinni się kierować w swoim działaniu, tak by w pełni respektować, ale także chronić prawa najmłodszych konsumentów. W karcie poruszono kwestie poszanowania dzieci jako równoważnych z dorosłymi odbiorcami usług i produktów, ale także przekazów marketingowych oraz odpowiedzialnej sprzedaży towarów i usług, które są bezpośrednio skierowane do dzieci i młodzieży. 

Szczególną uwagę zwrócono również na wykorzystywanie wizerunku dzieci w materiałach marketingowych. Członków Forum oraz nowych przedsiębiorców zachęca się do wprowadzania odpowiednich wymogów działania dla wszystkich kontrahentów.

– Wiele firm już prowadzi takie działania, ma np. programy rodzicielskie dla pracowników, politykę posługiwania się wizerunkiem dziecka w komunikacji, standardy bezpieczeństwa produktów czy usług czy klauzule zabraniające wykorzystania pracy dzieci w umowach dla dostawców –wskazuje Monika Kulik z zarządu FOB. – Podpisując kartę, firma zobowiązuje się, że będzie przestrzegać zawartych w tym dokumencie postanowień. Liczymy więc na pewną społeczną kontrolę – dodaje.

Nazwa karty sugeruje działanie związane bezpośrednio z małoletnimi, ale dotyczą one również ich rodziców i opiekunów, FOB zachęca bowiem przedsiębiorców do tworzenia takich środowisk w pracy, które będą przyjazne dla rodziców i całych rodzin, będą wspierały ich w realizowaniu się w roli zarówno rodzica jak i pracownika.