Wyższe wynagrodzenie minimalne podniesienie kwoty m.in.:

- maksymalnej odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika od stycznia do czerwca wyniosłaby 63 630 zł, a od lipca do grudnia – 64 500 zł;

- odszkodowania dla pracownika, który doznał mobbingu lub w jego wyniku rozwiązał umowę o pracę, do poziomu 4242 lub 4300 zł;

- wyższe składki płacone do ZUS: składki ogółem, płacone przez 24 miesiące na preferencyjnych zasadach (w pierwszym półroczu 2024 r.), wyniosą: 401,9 zł, w tym składka emerytalna 248,4 zł, rentowa 101,08 zł, wypadkowa 21,25 zł oraz chorobowa 31,17 zł. Kwoty te wzrosną minimalnie w drugim półroczu. W efekcie wyniosą: 408,14 zł, w tym składka emerytalna: 251,80 zł, rentowa: 103,2 zł, wypadkowa: 21,54 zł, chorobowa: 31,60 zł.

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy obawiają się negatywnego wpływu wzrostu płacy minimalnej