Franczyzobiorców czeka dużo zmian, nowa umowa i większa ochrona

W Polsce funkcjonuje około 1 310 sieci franczyzoych oraz ponad 83 tysiące franczyzobiorców. Skala zaangażowanych w tę gałęź rynku to ponad pół miliona osób. To pokazuje jak dużą popularnością cieszy się ten sposób prowadzenia biznesu w naszym kraju.

Publikacja: 08.08.2023 16:13

Franczyzobiorców czeka dużo zmian, nowa umowa i większa ochrona

Foto: Adobe Stock

Mimo tej popularności sama franczyza oraz pozycja franczyzobiorców nie jest w pełni uregulowana w obowiązujących przepisach. Oznacza to, że zainteresowani mogą korzystać z kodeksowej swobody umów, a to może prowadzić do wielu nadużyć. 

Tę sytuację i obraz franczyzy ma odmienić zapowiadana nowelizacja prawa cywilnego - umowa franczyzy będzie musiała zostać zawarta w formie dokumentowej pod rygorem jej nieważności. Franczyzodawca będzie również zobowiązany do przedstawienia kontrahentowi dokumentów zawierających informacje o wzajemnych zobowiązaniach stron, sposobie wykonywania działalności gospodarczej, o koniecznych i prognozowanych przychodach franczyzobiorcy z działalności. Co ważne podanie nieprawdziwych informacji może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez franczyzobiorcę i domagania się z przez niego odszkodowania. 

Czytaj więcej

Nowe prawo zamiesza we franczyzie

Umowa zawarta na podstawie nowych przepisów ma również zawierać dokładne przesłanki wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron. Ograniczone zostaną także uprawnienia franczyzodawców do stosowania kar umownych oraz zakazu konkurencji po zakończeniu współpracy. 

Proponowane zmiany wydają się być w większości korzystne, bowiem spora część przedsiębiorców pracuje na gotowych wzorach umów, które są nienegocjowalne mimo posiadania skrajnie niekorzystnych warunków z perspektywy ajentów. Część środowiska podpowiada jednak, że duże spółki mają wypracowane systemu, dużo dokładniejsze niż te, które miałyby funkcjonować po nowelizacji. 

– Ustawa mocno wpłynie na rynek, jeśli zostanie uchwalona w tym kształcie. Podniesie koszt działalności i może spowodować, że wiele firm się z tego modelu wycofa. Zamknie to wtedy drogę dla wielu Polaków, którzy w ten sposób rozpoczynają przygodę z biznesem, jak i dla tych punktów, które w pojedynkę już na rynku sobie nie radzą – mówi Arkadiusz Słodkowski, członek zarządu Polskiej Organizacji Franczyzodawców.

Mimo tej popularności sama franczyza oraz pozycja franczyzobiorców nie jest w pełni uregulowana w obowiązujących przepisach. Oznacza to, że zainteresowani mogą korzystać z kodeksowej swobody umów, a to może prowadzić do wielu nadużyć. 

Tę sytuację i obraz franczyzy ma odmienić zapowiadana nowelizacja prawa cywilnego - umowa franczyzy będzie musiała zostać zawarta w formie dokumentowej pod rygorem jej nieważności. Franczyzodawca będzie również zobowiązany do przedstawienia kontrahentowi dokumentów zawierających informacje o wzajemnych zobowiązaniach stron, sposobie wykonywania działalności gospodarczej, o koniecznych i prognozowanych przychodach franczyzobiorcy z działalności. Co ważne podanie nieprawdziwych informacji może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez franczyzobiorcę i domagania się z przez niego odszkodowania. 

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Nowy inkubator start-upów na Mazowszu
Finanse
EURO dzieli polski biznes na dwa obozy
Finanse
Mniejsze i tańsze auta znikną z oferty producentów
Finanse
Dlaczego firmy już nie chcą produkować w Polsce
Finanse
PARP zrefunduje zakup licencji