To dane zebrane danych zebranych przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet Poland specjalnie dla „Rzeczpospolitej”. Wynika z nich, że iczba zawieszonych firm w pierwszym półroczu stanowi aż 66 proc. wszystkich zawieszonych działalności w całym 2022 r. To pokazuje jak duża jest skala zawieszeń prowadzenia działalności w tym roku. 

Najwięcej zawieszonych firm pochodzi z budownictwa, handlu oraz transportu. Jest to powiązane z problemami tych branż o których wspominamy - budownictwo boryka się z wysokimi kosztami materiałów i surowców, handel z przerzuceniem się na zakupy zdalne wielu konsumentów, a transport z wysokimi kosztami paliwa, a niskimi zyskami za przejazd. Każde przedsiębiorstwo dodatkowo musi ująć w budżecie wyżsżą kwotę wynagrodzenia minimalnego, które ulegnie zmianie w styczniu oraz lipcu 2024 roku. 

Czytaj więcej

Wysokie koszty dobijają firmy

– W innych sektorach, takich jak handel czy przetwórstwo przemysłowe, gdzie również odnotowano wiele zawieszeń działalności, głównymi przyczynami są niedostateczny popyt oraz ponownie wysokie koszty zatrudnienia. Potwierdzają to dane – sprzedaż detaliczna i przetwórstwo przemysłowe od pięciu miesięcy odnotowują spadki w porównaniu z poprzednim rokiem – mówi Sergiej Druchyn, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. – Przewidujemy jednak poprawę sytuacji przedsiębiorstw w najbliższych miesiącach w związku z oczekiwanym odbiciem gospodarczym, które ma nastąpić już w drugiej połowie bieżącego roku – dodaje. 

Wysokie koszty prowadzenia działalności oraz nienajlepsze warunki gospodarcze nie ominęły sklepwó internetowycj. One równięż zobowiązane są do ogłaszania zawieszenia i bankructwa. Te wzmożone wnioski o zawieszenie zwiastują falę upadłości, której możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach. Jak wynika z danych Coface, w samym pierwszym półroczu 2023 odnotowano rekordową liczbę niewypłacalności, 2528, co stanowi 92 proc. wszystkich niewypłacalności ogłoszonych w 2022 r. i oznacza wzrost o 142 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku.