Przedsiębiorcy chcą być uczciwi finansowa, ale nie zawsze mają na to środki

Wielu przedsiębiorców mówi o tym, że uczciwość i moralność to dla nich podstawa, to tak samo wielu z nich ma problem z przeterminowymi płatnościami wobec swoich kontrahentów.

Publikacja: 13.11.2023 19:46

Przedsiębiorcy chcą być uczciwi finansowa, ale nie zawsze mają na to środki

Foto: Adobe Stock

Etyka w biznesie ma opierać się przede wszystkim na wywiązywaniu się z zawartych umów, czyli opłacania swoich zobowiązań na czas, jednak w Polsce odsetek firm, które maj problem z przeterminowanymi płatnościami waha się między 80 a 90 proc. To dane UOKiK 

Zdaniem Urzędu najbardziej tracą na nich mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), którym silniejsi uczestnicy rynku narzucają wydłużone terminy zapłaty lub nie płacą w terminie.

Zatory płatnicze są zagrożeniem dla uczciwych przedsiębiorców i poważnym obciążeniem dla gospodarki, spowalniając tempo wzrostu gospodarczego. 

Wskazuje UOKiK, w którego kompetencji leży nakładanie kar pieniężnych na przedsiębiorstwa, które dopuściły się nadmiernego opóźniania się spełnieniem świadczenia. 

Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Długów firmowe długi wynoszą obecnie 9,6 mln zł, które należą do 265 tysięcy firm. 1/3 z tej stawki stanowią multidłużnicy, czyli przedsiębiorcy na których ciążą przeterminowane zobowiązania wobec co najmniej trzech wierzycieli.  jest ich 28,7 tys. Łącznie nie zapłacili aż 406 tys. razy, przez co uzbierali 3,4 mld zł zaległości.

Co do uczciwości we wzajemnych relacjach przedsiębiorców, jedynie 1/3 firm zawsze informuje kontrahenta o opóźnieniu w płatności. Taka informacja pozwala zaplanować działaność i budżet drugiej stronie. 

Etyka w biznesie ma opierać się przede wszystkim na wywiązywaniu się z zawartych umów, czyli opłacania swoich zobowiązań na czas, jednak w Polsce odsetek firm, które maj problem z przeterminowanymi płatnościami waha się między 80 a 90 proc. To dane UOKiK 

Zdaniem Urzędu najbardziej tracą na nich mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), którym silniejsi uczestnicy rynku narzucają wydłużone terminy zapłaty lub nie płacą w terminie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Jak najlepiej uchronić firmę przed skutkami pożaru
Finanse
Regionalne pożyczki dla firm
Finanse
Nowy inkubator start-upów na Mazowszu
Finanse
EURO dzieli polski biznes na dwa obozy
Finanse
Mniejsze i tańsze auta znikną z oferty producentów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?