Te czynniki stanowią ogromne bariery w prowadzeniu, ale także rozwijaniu biznesu. Mimo tych niesprzyjających okoliczności 23 proc. przedsiębiorstw planuje podwyżki wynagrodzeń w ciągu najbliższych trzech miesięcy. To poziom najwyższy od lutego tego roku, czyli ponad sześciu miesięcy, co więcej jest to także wynik o 5 pkt proc. wyższy niż w roku ubiegłym -  wynika z listopadowego raportu MIK (Miesięczny Indeks Koniunktury) przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny oraz BGK.

Prócz podwyżek duża liczba przedsiębiorców zakłada również zwiększenie zatrudnienia, co oznacza, że pozytywne nastroje wśród przedsiębiorców przeważają nad tymi negatywnymi. Najlepiej "czuły się" firmy z branż produkcyjnych, usługowanych oraz budowlanych. 

Dodatkowo, na dobry nastrój u przedsiębiorców wskazuje wysoki poziom inwestycji w aktywa materialne i niematerialne, który jest najwyższy od początku 2022 roku i o 9 pkt wyższy niż w listopadzie ubiegłego roku.

Mimo tych optymistycznów planów wszyscy muszą borykać się z niepewnością gospodarczą oraz niedostępność pracowników, zjawiska te szczególnie utrudniają długoterminowe plany rozwoju ze względu na trudność przewidzenia co rynek przyniesie jutro.