Za skorzystaniem z instytucji fundacji rodzinnej przemawia przede wszystkim ochrona osobistego i rodzinnego majątku oraz zapewnienie ciągłości działania firmy, a po czasie uniknięcie także rozdrobnienia właścicielskiego poprzez wniesienie do fundacji akcji lub udziałów w takiej spółce. 

Dochodzi do tego także możliwość dokładnego zaplanowania i przeprowadzenia sukcesji przedsiębiorstwa, ponieważ fundacja pozwala na większą elastyczność w tym zakresie niż zwykły testament. Przejście na fundację rodzinna oznacza też korzyści podatkowe dla firmy. 

Ta ostatnia korzyść to zwolnienie podmiotowe fundacji rodzinnej z podatku dochodowego wraz ze zwolnieniem z PIT środków otrzymywanych przez fundatora i najbliższych członków jego rodziny, które pozwalają osiągnąć realnie niższe opodatkowanie określonych sytuacji oraz odsunięcie obowiązku podatkowego w czasie, w porównaniu do spółki, która nie korzysta z fundacji. 

Część przedsiębiorców może zastanawiać się jednak, czy taka korzyść nie będzie skutkować kontrolą skarbową w związku ze sprzecznością z duchem ustaw podatkowych i podlegającą regulacjom klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR)? Zdaniem ekspertów, wykorzystanie fundacji rodzinnej z całym jej asortymentem, a nie jedynie dla korzyści podatkowej niweluje to ryzyko. 

Czytaj więcej

Co zmieniła fundacja rodzinna?