Środki do rozdysponowania są w ramach KPO oraz programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Częścią tych pieniędzy zarządza Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które uruchomiło pierwszy konkurs realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Konkurs dotyczy projektów, których celem jest wzrost bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zabezpieczenie infrastruktury przetwarzania danych oraz cyfryzacja infrastruktury służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W tym przypadku firmy mogą liczyć nawet na 445 mln złotych. 

W ramach środków z KPO organizowane będą także projekty służące wsparciu infrastruktury przetwarzania danych. – W konkursie wyłonimy projekty badawczo-rozwojowe obejmujące wdrożenie innowacyjnych rozwiązań chmurowych następnej generacji, które wpisują się w łańcuch wartości mechanizmu IPCEI oraz charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu oraz dalszego rozwoju wspólnego rynku cyfrowego – wyjaśnia dr Jacek Orzeł, dyrektor NCBR.

O te pieniądze mogą starać się dwie grupy wnioskodawców - Partnerzy Bezpośredni (Direct Partners), czyli firmy planujące realizację ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (projekty IPCEI), dla których w procedurze notyfikacyjnej Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy. Druga to Partnerzy Pośredni (Indirect Partners), czyli przedsiębiorstwa i organizacje badawcze, których działania sprzyjają realizacji celów IPCEI-CIS.

W przypadku Partnerów Bezpośrednich mogą oni otrzymać wsparcie na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle. Te firmy będą mogły liczyć na łączny budżet 170 mln złotych — wnioski można składać do 23 lutego 2024 roku. 

Dla Partnerów Pośrednich budżet wynosi 275 mln złotych. Wnioski mogą być składane od 29 stycznia do 22 marca 2024 roku. Wsparcie dla nich będzie udzielane na badania podstawowe (możliwe do realizacji przez organizację badawczą lub przedsiębiorstwo), badania przemysłowe (możliwe do realizacji przez organizację badawczą lub przedsiębiorstwo), eksperymentalne prace rozwojowe (możliwe do realizacji przez organizację badawczą lub przedsiębiorstwo), prace przedwdrożeniowe (możliwe do realizacji wyłącznie przez organizację badawczą, która nie dokonuje bezpośredniego wdrożenia) oraz prace przedwdrożeniowe (możliwe do realizacji wyłącznie przez przedsiębiorstwo).