Zgodnie z założeniami, program skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów wyższych, poszukujących pracy absolwentów szkoły lub uczelni wyższej do czterech lat od dnia jej ukończenia lub uzyskania tytułu zawodowego, zarejestrowanych osób bezrobotnych, a także poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych. To otwiera duże możliwości przed szerokim gronem osób. 

Pożyczka w kwocie do około 140 tysięcy złotych może zostać wykorzystana na m.in. zakup sprzętu, towarów podlegających sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, opłacenie kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności do sześciu miesięcy od jej podjęcia, czyli np. czynszu za lokal czy środka transportu. Środki wypłacane są także na preferencyjnych warunkach: (aktualnie 1,45 proc. lub 0,58 proc. w skali roku w zależności od rodzaju planowanej działalności), brak opłat i prowizji z tytułu jej udzielenia oraz obsługi pożyczki, okres spłaty do siedmiu lat z opcją karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

Co więcej ostateczna wysokość uzyskanych środków zależy od formy prowadzena działalności — jeśli firma ma działać w formie spółki cywilnej, pożyczkę może uzyskać każdy ze wspólników. Z rozwiązania mogą skorzystać także osoby, które prowadziły już firmę, obowiązuje je jednak warunek zakończenia działalności co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.

Czytaj więcej

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej