Pożyczki będą udzielane w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 — przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego i partnerzy finansujący podpisali z początkiem stycznia umowy na 90 mln złotych, które zostaną przeznaczone na rozwój Podlasia. 

Pieniądze te będą finansować dwa rodzaje produktów, strategicznych z perspektywy rozwoju nowoczesnej Europy, będą to pożyczki na innowacje oraz cyfryzację. Mają one pozwolić zwiększyć konkurencyjność podlaskich podmiotów względem innych firm z pozostałych regionów Polski. Pierwsze umowy o pożyczki mają być zawarte jeszcze przed końcem miesiąca. W ciągu kilku następnych przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie w sfinansowaniu inwestycji w instalacje OZE czy rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną. 

Pożyczki w kwocie do 1,5 mln złotych będą udzielane małych i średnim przedsiębiorstwom oraz tzw. small-caps, czyli małym spółkom o małej kapitalizacji i mid-caps, spółkom o średniej kapitalizacji. Pożyczki będą udzielane na stałe oprocentowanie w wysokości 2 proc., bez dodatkowym opłat i prowizji oraz na długi okres spłaty wynoszący nawet do siedmiu lat. Pożyczkobiorcy będą mogli skorzystać także w sześciomiesięcznej karencji i takiego samego okresu wakacji kredytowych. 

Na podobne rozwiązania mogą liczyć przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego, te środki będą najprawdopodobniej dostępne w drugim kwartale 2024 roku.