Umowy typu cPPA to długoterminowe kontrakty na zakup energii elektrycznej zawierane bezpośrednio przez producenta energii i przedsiębiorstwo przemysłowe będące najczęściej znacznym konsumentem energii elektrycznej. Umowy te dotyczą zakupu zielonej energii. 

– Dane wskazują na trend wzrostowy zawieranych kontraktów cPPA w poszczególnych latach. Zakładamy, że liczba podpisanych umów cPPA w okresie styczeń-grudzień 2023 może zbliżyć się, a nawet przewyższyć 25. Z roku na rok konsumenci korporacyjni w coraz większym stopniu chcą zwiększać wolumeny zakontraktowanej energii – podkreślają autorzy raportu „Rynek cPPA w Polsce”. 

Na ten moment głównymi odbiorcami usług świadczonych w ramach tych umów są duże przedsiębiorstwa i korporacje, które „pochłaniają” znaczne ilości energii — z sektora telekomunikacyjnego są to np. Orange Polska i T-Mobile, dla motoryzacji jest to m.in. Mercedes Benz. W większości przypadków są to natomiast firmy z sektora produkcyjno-przemysłowego. 

To właśnie one powinny skierować swoją uwagę na tego typu umowy, które mogą oferować korzystne, długoterminowe warunki, ale co więcej w przypadku firm działających przyszłościowo i z akcentem na ekologię, są mniejszym obciążeniem dla planety. Zielona energia w ramach umowy cPPA może być dobrym rozwiązaniem także dla przedsiębiorców z sektora nieruchomości, którzy energii potrzebują dla utrzymania posiadanych bądź też obsługiwanych nieruchomości.