Ministerstwo ma zająć się sprawą wprowadzenia ulgi na zrównoważony rozwój po tym jak rekomendację jej uruchomienia zgłosiły Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska. Zdaniem pomysłodawców takie rozwiązanie promowałoby ekologiczne działania oraz społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe. Ulga funkcjonowałaby zatem w duchu ESG. 

Zgodnie z założeniami ulga dotyczyłaby m.in. inwestycji w odnawialne źródła energii, realizacji projektów społecznych, prowadzenia działań proekologicznych, a także wsparcia społecznego i promowania odpowiedzialnej gospodarki. Autorzy proponują również rozszerzenie już istniejącej ulgi, określonej w artykule 18ee ustawy CIT. Dotyczy ona działalności sportowej, kulturalnej i naukowej. Są to zatem dziedziny, w których aktywność przedsiębiorców może przynieść szerokie korzyści zarówno dla nich, ale także regionom, w których działają. Taka współpraca to prócz podatkowych korzyści jak w przypadku zaangażowania w działalność kulturową lub sportową, także duży plus na budowaniu renomy oraz pozytywnych relacji z potencjalnymi klientami. 

– Nowe przepisy miałyby obejmować też wydatki na działania proekologiczne, w tym na budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, recykling surowców oraz inicjatywy mające na celu redukcję zanieczyszczeń środowiska – wymienia Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, szefowa działu consultingu Ayming Polska oraz przewodnicząca zespołu ds. ulg innowacyjnych Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Podobne rozwiązania są powszechne w wielu państwach europejskich i bardzo dobrze się sprawdzają. W Polsce na ten moment mamy głównie wsparcie dotyczące pojazdów elektrycznych, które jest jak najbardziej ważne, ale w perspektywnie możliwości i zielonych inwestycji niewystarczające.