Program BGK to Gwarancja Biznesmax Plus to bezpłatna gwarancja spłaty kredytu udzielana dzięki środkom z Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki. Skierowany jest on do firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych spółek o średniej kapitalizacji (small mid caps) lub spółek o średniej kapitalizacji (mid-caps) spełniających kryteria podmiotu innowacyjnego lub realizującego kwalifikowany typ projektu (inwestycja innowacyjna, ekoinnowacja, transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa). 

Przyznana gwarancja ma pomóc w realizacji innowacyjnych projektów oraz wspierać przedsiębiorców w ich potrzebach obrotowych na każdym etapie działalności. Program działa jako pomoc w formie de minimis czyli pomocy państwa, które nie podlega zgłoszeniu do Komisji Europejskiej bądź też w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej. Z programu można skorzystać zaciągając kredyty inwestycyjne oraz obrotowe. 

Maksymalna wysokość gwarancji to 2,5 mln euro w złotych oraz obejmuje ona do 80 proc. kwoty kapitału kredytu. Warunki programu określają również maksymalny okres gwarancji: dla kredytu inwestycyjnego 20 lat w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz 10 lat dla pomocy de minimis. W przypadku kredytu obrotowego jest są to 63 miesiące. Kredytobiorcy nie ponoszą kosztów prowizji za udzielenie gwarancji, zabezpieczeniem jest weksel in blanco. 

Jako główne zalety programu BGK wskazuje elastyczność w dysponowaniu własnymi środkami — przedsiębiorca nie zastawia go ani nie obciąża w chwili zaciągania kredytu, a mimo to uzyskuje środki na kolejne inwestycje i rozwój firmy. 

Czytaj więcej

Gwarancje kredytowe z plusem