Firmy z tych branż dostaną dotacje z KPO. Do wzięcia 1,2 mld zł

Mikro, małe i średnie firmy z branży HoReCa oraz turystycznej i kulturalnej będą mogły ubiegać się o bezzwrotne dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Zasady naboru podało w środę Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Publikacja: 04.04.2024 11:27

Firmy z tych branż dostaną dotacje z KPO.  Do wzięcia 1,2 mld zł

Foto: Adobe Stock

W ramach naboru, który rozpocznie się w maju, do rozdysponowania jest 1,2 mld zł. Jak powiedział w Krakowie wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Jacek Protas, głównym zadaniem programu jest wsparcie modernizacji mikro i małych firm z branż, które podczas pandemii Covid-19 zostały dotknięte różnego rodzaju zakazami i ograniczeniami, przez co  poniosły duże straty finansowe. Pieniądze mogą być przeznaczone np. na rozszerzenie oferty hotelu, wyposażenie czy rozbudowę kawiarni lub restauracji, a także na ewentualną dywersyfikację ich działalności.

- Wszystko po to, aby po tym wsparciu przedsiębiorstwa były po prostu mocniejsze i mogły funkcjonować na rynku turystycznym - wskazał Protas.

Jak wyjaśnia jego resort, chodzi o stworzenie warunków do budowania odporności na wypadek kolejnych kryzysów oraz rozwój przedsiębiorczości polskich firm.

Czytaj więcej

Na konta polskiego rządu wpłynęło 5 mld euro z KPO

Wysokość dofinansowania dla MŚP

Bezzwrotne dotacje z KPO są przeznaczone dla przedsiębiorstw z całej Polski, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 proc. rok do roku.

Budżet programu „A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności w ramach KPO” (potocznie nazywany HoReCa) wynosi ponad 1,2 mld złotych. Pozwoli on na wsparcie co najmniej 2,5 tys. przedsiębiorstw.

Wysokość dotacji wyniesie od 50 tys. złotych do 540 tys. złotych. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 600 tys. złotych. Wymagany jest wkład własny - minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja inwestycji nie powinna być dłuższa niż 12 miesięcy i musi zakończyć się przed 31 stycznia 2026 r.

Szczegółowe zasady naboru podano na stronie parp.gov.pl.

Czytaj więcej

W cztery lata zniknęła co czwarta restauracja

Na co dokładnie można otrzymać dotacje  z KPO

Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy można otrzymać na działania w ramach trzech komponentów:

1. inwestycyjnego:

- zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,

- roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,

- zakup maszyn i urządzeń wyposażenia,

2. szkoleniowego:

- podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników,

- unowocześnienie lub rozszerzanie profilu działalności,

3. doradczego:

- opracowanie modelu biznesowego,

- przygotowanie procedur technicznych.

Wsparcie może obejmować również uzupełniająco koszty związane z zieloną transformacją (dotyczącą m.in. poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii) oraz z transformacją cyfrową (np. zastosowania automatyzacji procesów, modernizacją systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych).

Finanse
IP Scan pomoże firmie zarejestrować i wykorzystać własność intelektualną
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Finanse
Twoja firma straciła w pandemii? Złóż wniosek o pieniądze z PARP
Finanse
Restrukturyzacja - szybka droga do układu i obrony przed egzekucją długu
Finanse
Zmień wizję w biznes. Nabór dla start-upów do platform startowych
Finanse
Inwestycje w ekologię na kredyt z BGK