Inwestycje w ekologię na kredyt z BGK

Od 25 kwietnia firmy mogą składać wnioski o „Kredyt ekologiczny” oferowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pieniądze można przeznaczyć na modernizację budynków, maszyn i urządzeń w taki sposób, by ograniczyć zużycie energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o minimum 30 proc.

Publikacja: 07.04.2024 21:44

Inwestycje w ekologię na kredyt z BGK

Foto: Adobe Stock

Do rozdania jest 660 mln zł (z funduszy europejskich), więc zainteresowani muszą stanąć do konkursu i spełnić pewne warunki. O kredyt mogą się ubiegać mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski i mają zdolność kredytową.

Kredyt może być przeznaczony na termomodernizację budynków, zakup i montaż instalacji OZE, wymiana lub modernizacja maszyn produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zakup i instalacja systemów sterowania obniżających pobór energii. Można nim pokryć wydatki na: nabycie środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, raty z tytułu umowy leasingu, studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Dofinansowanie może obejmować  (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji):

• do 80 proc. wartości inwestycji w termomodernizację przy uzyskaniu premii za oszczędność energii pierwotnej na poziomie dwukrotnie wyższym niż obligatoryjne dla całej inwestycji 20 proc., czyli 40 proc.;

• do 65 proc. na inwestycje w zakresie OZE;

• do 50 proc. na pozostałe wydatki w obszarze poprawy efektywności energetycznej.

Wyniki pierwszego, ubiegłorocznego  naboru wniosków o „Kredyt ekologiczny” pokazały, że kryteria konkursu nie są łatwe do spełnieniaDofinansowanie uzyskało 112 projektów o łącznej wartości blisko 307 mln zł. 169 projektów dostało negatywną ocenę merytoryczną, a 64 nie spełniły kryteriów formalnych.  Pula programu była taka sama jak w tym roku - 660 mln zł, co oznacza, że wykorzystana została tylko w połowie.  

Czytaj więcej

BGK startuje z nowym „Kredytem ekologicznym”


Do rozdania jest 660 mln zł (z funduszy europejskich), więc zainteresowani muszą stanąć do konkursu i spełnić pewne warunki. O kredyt mogą się ubiegać mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski i mają zdolność kredytową.

Kredyt może być przeznaczony na termomodernizację budynków, zakup i montaż instalacji OZE, wymiana lub modernizacja maszyn produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zakup i instalacja systemów sterowania obniżających pobór energii. Można nim pokryć wydatki na: nabycie środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, raty z tytułu umowy leasingu, studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Jak najlepiej uchronić firmę przed skutkami pożaru
Finanse
Regionalne pożyczki dla firm
Finanse
Nowy inkubator start-upów na Mazowszu
Finanse
EURO dzieli polski biznes na dwa obozy
Finanse
Mniejsze i tańsze auta znikną z oferty producentów