Co polski biznes myśli o sztucznej inteligencji

84 proc. dyrektorów finansowych (CFO) w polskich firmach dostrzega znaczenie sztucznej inteligencji (AI) w kontekście strategii biznesowej, lecz jednocześnie 40 proc. z nich uważa, że jest za wcześnie, aby określić sposób, w jaki AI mogłaby zostać wykorzystana w ich organizacji - wynika z raportu Deloitte.

Publikacja: 06.04.2024 20:29

Szkoły programowania stawiają na kursy online

Szkoły programowania stawiają na kursy online

Foto: Pixabay

Ta międzynarodowa firma doradcza zapytała o AI 500 dyrektorów finansowych z 15 krajów naszego regionu. Pytania dotyczyły kluczowych korzyści i wyzwań związanych z rozwojem AI w ich firmach.

Wśród 84 respondentów z Polski, wyraźnie widoczna jest większa świadomość wagi sztucznej inteligencji w strategii biznesowej – jako bardzo ważną wskazało ją 6 proc., jako ważną – 33 proc. – podczas gdy średnia dla wszystkich krajów wynosiła odpowiednio 5 proc. i 16 proc. Analogicznie – za nieważną uznaje ją tylko 17 proc. polskich respondentów, za mało ważną – 18 proc. Średnia odpowiedzi w regionie wynosi zaś 27 proc. i 26 proc.

Gorzej z wdrażaniem AI w organizacjach. Niemal co czwarta polska firma eksperymentuje z tą technologią, a 8 proc. rozpoczęło implementowanie jej do swoich strategii. Polska nie jest tu liderem, choć pozostaje nieco poniżej średniej. Wyprzedzają nasz kraj Czechy i Słowacja, gdzie suma tych wyników wynosi 42 proc. (w Polsce jedynie 32 proc.). W krajach bałtyckich odsetek ten sięga 40 proc. a średnio w regionie – 36 proc.

Najważniejsze korzyści z AI polscy CFO widzą tak samo, jak ci z pozostałych krajów objętych badaniem. Są to kolejno : redukcja kosztów (przy czym Polacy wskazywali tę odpowiedź nieco częściej niż inni) poprawa dokładności modeli i prognoz (tu ustępujemy tylko Bałtom) oraz rozwój nowych usług i produktów.

Ciekawe jednak, że na czwartym miejscu polscy respondenci wskazali „zwiększenie skali biznesu” (36 proc. przy średnim wyniku w regionie 22 proc.) podczas gdy średnia czwartym wynikiem była „poprawa obsługi klienta”. W tym ostatnim przypadku ilość polskich wskazań była dwukrotnie niższa od średniej (17 proc. w stosunku do 34 proc.) Znacząco częściej zaś jako korzyść z rozwoju AI Polacy wskazywali zdezorientowanie konkurentów (disrupt competitors) – aż 21 proc. w porównaniu ze średnią 6 proc.

Do najważniejszych wyzwań polscy ankietowani zaliczają dodatkowo konieczność zapewniania bezpieczeństwa danych i użytkowników (57% vs. średnia 41% dla regionu) oraz zgodność z przepisami prawa (24% vs. średnia 14%). W Europie Środkowej na trzecim miejscu na liście barier uplasował się koszt związany z inwestycją (48% wskazań), wynika także z raportu.

Czytaj więcej

Niepewność prawa i obawa o dane, to główne bariery dla rozwoju AI w Polsce

Ta międzynarodowa firma doradcza zapytała o AI 500 dyrektorów finansowych z 15 krajów naszego regionu. Pytania dotyczyły kluczowych korzyści i wyzwań związanych z rozwojem AI w ich firmach.

Wśród 84 respondentów z Polski, wyraźnie widoczna jest większa świadomość wagi sztucznej inteligencji w strategii biznesowej – jako bardzo ważną wskazało ją 6 proc., jako ważną – 33 proc. – podczas gdy średnia dla wszystkich krajów wynosiła odpowiednio 5 proc. i 16 proc. Analogicznie – za nieważną uznaje ją tylko 17 proc. polskich respondentów, za mało ważną – 18 proc. Średnia odpowiedzi w regionie wynosi zaś 27 proc. i 26 proc.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Jak najlepiej uchronić firmę przed skutkami pożaru
Finanse
Regionalne pożyczki dla firm
Finanse
Nowy inkubator start-upów na Mazowszu
Finanse
EURO dzieli polski biznes na dwa obozy
Finanse
Mniejsze i tańsze auta znikną z oferty producentów