Granty na eurogranty już do wzięcia

Trwa nabór wniosków od mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw do programu, który umożliwi im zdobycie funduszy na zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Publikacja: 25.04.2024 22:41

Granty na eurogranty już do wzięcia

Foto: Adobe Stock

„Granty na eurogranty” realizowane są z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG). Są inicjatywą, która ma na celu wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP i organizacji badawczych, a także wsparcie tych podmiotów w skutecznym ubieganiu się o środki z programów centralnych ogłaszanych przez Komisję Europejską na lata 2021–2027. Nabór  rozpoczął się 18 kwietnia 2024 r. i potrwa do 17 kwietnia 2025 r. Do podziału są 43 mln zł.

Proces przygotowania eurograntu obejmuje szereg działań, takich jak: poszukiwanie partnerów eurograntu zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, organizację spotkań dotyczących przygotowania założeń dla eurograntu, przygotowanie kompletnego wniosku o eurogrant do wybranego programu Unii Europejskiej, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE. Ponadto, sfinansować można ewentualną korektę wniosku o eurogrant i prezentację wniosku przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE.

Kluczowymi kryteriami oceny projektów są m.in. kwalifikowalność wnioskodawcy, trafność realizacji projektu, jego budżet, wskaźniki efektywności oraz zgodność z horyzontalnymi zasadami równości szans i niedyskryminacji.

Każdy projekt musi otrzymać pozytywną ocenę we wszystkich kryteriach obligatoryjnych, aby uzyskać rekomendację do otrzymania dofinansowania. – Ważnym aspektem jest zgodność zgłaszanych projektów z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wspierane inicjatywy muszą promować działania przyjazne dla środowiska oraz przyczyniać się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. To z kolei odzwierciedla zaangażowanie programu w tworzenie inicjatyw sprzyjających długofalowej równowadze ekologicznej i społecznej – informuje PARP. 

Wskazuje też, że przedsiębiorcy aplikujący o wsparcie powinni wpisywać się także w obszary określone jako Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS).  Działając zgodnie z zasadą KIS, projekty stają się nie tylko konkurencyjne na rynku europejskim, ale również sprzyjają wzmocnieniu pozycji Polski jako innowacyjnego gracza na arenie międzynarodowej  - twierdzi PARP.

Czytaj więcej

Wystartował nabór na „Granty na eurogranty”

„Granty na eurogranty” realizowane są z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG). Są inicjatywą, która ma na celu wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP i organizacji badawczych, a także wsparcie tych podmiotów w skutecznym ubieganiu się o środki z programów centralnych ogłaszanych przez Komisję Europejską na lata 2021–2027. Nabór  rozpoczął się 18 kwietnia 2024 r. i potrwa do 17 kwietnia 2025 r. Do podziału są 43 mln zł.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Jak najlepiej uchronić firmę przed skutkami pożaru
Finanse
Regionalne pożyczki dla firm
Finanse
Nowy inkubator start-upów na Mazowszu
Finanse
EURO dzieli polski biznes na dwa obozy
Finanse
Mniejsze i tańsze auta znikną z oferty producentów