Co przeszkadza firmom wdrażać standardy ESG

48 proc. firm z sektora MŚP postrzega wdrażanie standardów ESG przez pryzmat kosztów, jakie przyjdzie im ponieść - wynika z badania zleconego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Publikacja: 26.04.2024 22:02

Co przeszkadza firmom wdrażać standardy ESG

Foto: Adobe Stock

Przypomnijmy, ESG to skrót  oznaczający czynniki (environmental, social, corporate governance, czyli ochrona środowiska naturalnego, odpowiedzialność społeczna i ład  korporacyjny), w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw. Państwa członkowskie UE powinny do czerwca 2024 r. włączyć do prawa krajowego regulacje dotyczące raportowania ESG zgodnie unijną dyrektywą dla przedsiębiorstw o raportowaniu ich zrównoważonej działalności. Choć firmy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw nie są objęte raportowaniem wprost, będą musiały dostosować swoje działania do tych nowych unijnych wytycznych. Tego będą od nich wymagać niektórzy kontrahenci - duże firmy i spółki notowane na giełdzie. W swoich raportach będą musiały podawać informacje o zrównoważonych działaniach swoich dostawców czy podwykonawców, niezależnie od ich wielkości. 

- Wdrażanie standardów ESG może się stać warunkiem dla firm, które chcą zachować konkurencyjność na rynku – tłumaczy Monika Kaczyńska, menedżerka ryzyka ESG w Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Tymczasem badanie pokazało, że formalne wytyczne zrównoważonego rozwoju wciąż w niewielkim stopniu przekładają się na włączanie ESG do strategii firm, a tym samym na decyzje biznesowe. Blisko 7 na 10 badanych firm z sektora MŚP sprowadza zarządzanie ESG do monitoringu czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem. Tylko nieco ponad 10 proc. ankietowanych wskazuje, że kwestie ESG mają wpływ na podejmowane w firmie decyzje. Mniej niż 1 proc. ogółu przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu, deklaruje, że kwestie ESG są wpisane do strategii biznesowej ich firmy.

Pozostałe 99 proc. ankietowanych tłumaczy się brakiem odpowiednich zasobów, kompetencji i wiedzy w przedsiębiorstwie (54 proc.). Stosunkowo często wskazywane są też wysokie koszty związane z wdrażaniem standardów ESG (30 proc.), a dopiero potem przekonanie o braku znaczących korzyści dla firmy (13 proc.).

– Sektor MŚP jest wyraźnie podzielony w wyrażanym stosunku do ESG. Aż 48 proc. badanych firm postrzega wdrażanie standardów ESG przez pryzmat kosztów, jakie przyjdzie im ponieść. Im mniejsza firma, tym częstsze przekonanie, że zaangażowanie w zagadnienia zrównoważonego rozwoju i ESG jest nieopłacalne – zauważa dr Rafał Boguszewski z departamentu badań i analiz Banku Gospodarstwa Krajowego. - Ale 41 proc. przedsiębiorców, najczęściej większych, wyraża przekonanie, że kwestie związane z ESG to raczej szansa dla biznesu – dodaje ekspert.

Czytaj więcej

Koszty poważną przeszkodą we wdrażaniu ESG

Przypomnijmy, ESG to skrót  oznaczający czynniki (environmental, social, corporate governance, czyli ochrona środowiska naturalnego, odpowiedzialność społeczna i ład  korporacyjny), w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw. Państwa członkowskie UE powinny do czerwca 2024 r. włączyć do prawa krajowego regulacje dotyczące raportowania ESG zgodnie unijną dyrektywą dla przedsiębiorstw o raportowaniu ich zrównoważonej działalności. Choć firmy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw nie są objęte raportowaniem wprost, będą musiały dostosować swoje działania do tych nowych unijnych wytycznych. Tego będą od nich wymagać niektórzy kontrahenci - duże firmy i spółki notowane na giełdzie. W swoich raportach będą musiały podawać informacje o zrównoważonych działaniach swoich dostawców czy podwykonawców, niezależnie od ich wielkości. 

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Jak najlepiej uchronić firmę przed skutkami pożaru
Finanse
Regionalne pożyczki dla firm
Finanse
Nowy inkubator start-upów na Mazowszu
Finanse
EURO dzieli polski biznes na dwa obozy
Finanse
Mniejsze i tańsze auta znikną z oferty producentów