Nowy inkubator start-upów na Mazowszu

Rośnie liczba platform startowych dla start-upów. Jedna z nich właśnie ruszyła z 22 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich.

Publikacja: 17.05.2024 22:41

Nowy inkubator start-upów na Mazowszu

Foto: Adobe Stock

Piotr Skwirowski pisze, że projekt platformy startowej Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis”  otwarto tuż po majówce na konferencji  w Radomiu. Celem „Mazovian StartUPolis” jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw na terenie województwa mazowieckiego.

Program inkubacji prowadzi Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (Ł-ITEE) wspólnie z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego oraz StartSmart CEE.

Projekt zakłada przeprowadzenie sześciu cykli inkubacji w ciągu trzech lat, których efektem ma być powstanie około 30 nowych firm w każdym cyklu. Priorytetowo traktowane będą firmy wysokotechnologiczne ukierunkowane na produkcję maszyn i urządzeń, energię, ekologię, w tym budownictwo ekologiczne, żywność i przemysł rolno-spożywczy.

Kto może aplikować? Osoby lub zespoły, które mają nowy pomysł biznesowy o charakterze innowacji produktowej na poziomie co najmniej krajowym, do którego posiadają wyłączne prawo i który nie jest i nie był przedmiotem działalności gospodarczej, nie bierze udziału w aplikacji do innej platformy startowej oraz nie jest objęty wsparciem innej platformy startowej.

Proces inkubacji start-upu przewiduje rejestrację spółki kapitałowej w Polsce Wschodniej  i podpisanie umowy inkubacyjnej. Pomysłodawcy otrzymają wsparcie w zakresie wymogów formalnych związanych z tymi formalnościami.  

Wybrana grupa wspieranych start-upów otrzymuje możliwość uzupełnienia działań w ramach programu inkubacji o umiędzynarodowienie i sieciowanie na rynku europejskim, takich jak udział w Berlin Bootcamp czy matchmakingach w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – EIT Manufacturing i EIT Climate Kic oraz organizowanych przez te społeczności inicjatywach, jak EIT Jump Starter czy Climaccelerator.

Czytaj więcej

Rośnie unijne wsparcie start-upów

Piotr Skwirowski pisze, że projekt platformy startowej Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis”  otwarto tuż po majówce na konferencji  w Radomiu. Celem „Mazovian StartUPolis” jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw na terenie województwa mazowieckiego.

Program inkubacji prowadzi Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (Ł-ITEE) wspólnie z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego oraz StartSmart CEE.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Erasmus czeka na przedsiębiorców. Dlaczego warto wyjechać?
Finanse
Płaca zasadnicza nie zawsze minimalna. Jak firmy obchodzą przepisy
Finanse
Ile czasu zabiera rozliczanie podatków? Polska w ogonie UE
Finanse
Atak hakerski. Przedsiębiorcy popełniają ten błąd
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Finanse
ESG w Polsce - eksperci ostrzegają przed krótkowzrocznością
Finanse
Gdzie i dlaczego giną wpływy z VAT?