ZUS zaoferował pomoc — płatnicy, którzy w związku z pożarem mają trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia, mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty. W wyjątkowych przypadkach po spełnieniu określonych warunków składki mogą być także umarzone. 

Dane, do których dotarła „Rzeczpospolita”, wskazują, że poszkodowani nie są przesadnie zainteresowani pomocą z ZUS. od 13 do 17 maja do ZUS przyszło jedynie 53 poszkodowanych. Nieco więcej, bo 56, zadzwoniło na specjalną infolinię. Natomiast liczba wniosków o odroczenie terminu płatności składek czy rozłożenie ich na raty wyniosła 12. 

ZUS spodziewa się większego zainteresowania pomocą po zawiadomieniu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce  Komunikat z informacjami dla poszkodowanych ZUS przesłał też do 11 izb gospodarczych (m.in. tureckiej, chińskiej, bułgarskiej) z prośbą o rozpropagowanie go wśród zainteresowanych.

Przedsiębiorcy z Marywilskiej, którzy dzwonią na infolinię, pytają m.in. na jaki okres można odroczyć składkę bieżącą, gdzie złożyć wniosek o pomoc? Czy dokumenty dołączone do wniosku o umorzenie mogą być w formie uproszczonej? Część płatników straciło bowiem dokumentację finansową w pożarze.

Czytaj więcej

Kupcy z Marywilskiej średnio zainteresowani pomocą ZUS. Wiemy, ilu jej chciało