Limit został przewidziany w przyjętym pod koniec maja pakiecie ustaw wzmacniających  walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które wcześniej przyjął Parlament Europejski. Na wdrożenie przepisów kraje członkowskie UE mają trzy lata,

Co się zmieni? W transakcjach między przedsiębiorcami a konsumentami  płatności gotówkowe będą możliwe jedynie do kwoty 10 tys. euro. Ponadto osoba płacąca gotówką powyżej 3 tys. euro za różne usługi czy produkty będzie  legitymowana. Sklepy będą więc gromadziły dane osób z informacją co i za jaką kwotę kupiły. Niepokoi to zarówno sklepy, jak i konsumentów z powodu obaw o  utratę prywatności.

Zmiana zasad nie będzie dotyczyć transakcji, które nie mają związku z działalnością gospodarczą i są zawierane przez dwie osoby fizyczne. Limity będą wyłączone również przy dokonywaniu płatności i depozytów w działalności dostawców usług płatniczych, w szczególności banków, instytucji kredytowych oraz instytucji płatniczych.

Przypomnijmy, że w Polsce obowiązuje już limit dotyczący transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami (15 tys. zł), zaś nowe przepisy unijne stosowane będą w sytuacjach, w których przynajmniej jedna ze stron jest podmiotem profesjonalnym.

Czytaj więcej

Będzie można rozliczać się gotówką, ale Unia wyznaczyła limit