Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez SW Research oraz sieci handlowe Intermarché i Bricomarché jedynie 15 proc. Polaków w wieku 25-55 lat chce otworzyć własną działalność w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Z czego jedynie 2,7 proc. badanych jest pełni w  pełni przygotowanych do otwarcia firmy w tak krótkiej perspektywie.

I mimo iż własna działalność gospodarcza jest dla wielu z nas równoznaczna to samodzielnością i niezależnością, możliwością realizacji własnych marzeń, a często także większych zarobków, to często nie są to wystarczające powody, aby rozpocząć działanie w kierunku otworzenia własnej firmy. Przeważają trudności oraz bariery zarówno na etapie zakładania działalności jak i już podczas jej prowadzenia. 

Podczas badania najczęściej wskazywaną barierą była biurokracja oraz formalności związane z działalnością. Do tego dochodziło ryzyko związane z zarządzaniem firmą, ale także niewystarczające środki finansowe na start. Bardzo ważnym czynnikiem był poziom skomplikowania prawa i jego częste zmiany, które bezpośrednio wpływają na przedsiębiorców.