Taką konstrukcję przewiduje projekt nowelizacji przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Nowa ulga ma być zachętą do ekspansji gospodarczej przedsiębiorstw.

Akcje to i koszty

Przy inwestycjach w nabycie akcji spółek, również tych zagranicznych, niezbędne jest poniesienie przez przedsiębiorstwo pewnych kosztów. Są one bowiem nierozerwalnie związane z procesem kupna udziałów. Stąd nowa ulga, która znajdzie się w przepisach podatkowych będzie się właśnie skupiać na tych wydatkach.

CZYTAJ TEŻ: Składka zdrowotna – najbardziej stracą firmy na liniowym PIT

Rozwiązanie to będzie nowością w polskim porządku prawnym, ale nie jest niczym nowym w innych krajach. Przykładowo podobne rozwiązanie działa w Finlandii. Projekt nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje, że podatnik ponoszący tzw. kwalifikowane wydatki na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub akcyjnej), miałby prawo do pomniejszenia swojej podstawy opodatkowania o te wydatki w roku ich faktycznego poniesienia. Odliczenie to będzie w pewnym stopniu ograniczone. W projekcie przewidziano, że maksymalna wielkość wspomnianego pomniejszenia nie mogłaby w roku podatkowym przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości 250 tys. zł.

CZYTAJ TEŻ: Składka zdrowotna a`la Polski Ład to podwyżka podatku

Warto tu wyjaśnić, że do „kwalifikowanych” wydatków na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej, które będzie można ująć w rozliczeniu podatkowym będzie można zaliczyć wydatki na obsługę prawną transakcji nabycia udziałów lub akcji, w tym na ich wycenę (due diligence), odsetki, podatki bezpośrednio naliczane od tej transakcji oraz opłaty notarialne, sądowe i skarbowe, ale tu ważna uwaga: kosztem nie będzie cena zapłacona przez podatnika za nabywane udziały (akcje) oraz koszty finansowania dłużnego związanego z takim nabyciem.

Dwa warunki, czyli akcje określonego rodzaju

Aby z nowej preferencji skorzystać przedsiębiorca będzie musiał spełnić dwa warunki. Pierwszy będzie taki, że spółka, której udziały (akcje) byłyby przez podatnika nabywane byłaby osobą prawną, mającą siedzibę lub zarząd w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska posiada obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa. Warunek drugi stanowi, że główny przedmiot działalności takiej spółki kapitałowej byłby tożsamy z przedmiotem działalności podatnika nabywającego jej udziały (akcje) lub działalność takiej spółki mogłaby być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika (działalność takiej spółki nie byłaby działalnością finansową).