To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 46/22). Wyjaśnia ona, że nowela kodeksu cywilnego sprzed ponad trzech lat wprowadzająca krótsze terminy przedawnień w niektórych kategoriach roszczeń wprowadziła ich przedłużenie o kilka miesięcy (do końca roku).

Chodzi o art. 118 zdanie drugie kodeksu cywilnego (wprowadzonego nowelą z 13 kwietnia 2018 r.). Przepis ten mówi, że termin przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że przedawnienie jest krótsze niż dwa lata. Najczęściej w praktyce kwestia ta dotyczy trzyletniego przedawnienia roszczeń przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi.

Jak zauważa na łamach "Rzeczpospolitej" Marek Domagalski, ponieważ starych długów jest masa, a bieg przedawnienia może być przerwany, to uchwała ma znaczenie nawet przy egzekucji długów.

Czytaj więcej

Stare przedawnienia są nieraz dłuższe - uchwała SN