W czwartek Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podwyższeniu stopa referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 6,50%. Jednocześnie ustalono poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

- stopa lombardowa 7,00% w skali rocznej;

- stopa depozytowa 6,00% w skali rocznej;

- stopa redyskonta weksli 6,55% w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 6,60% w skali rocznej.

Ta decyzja przekłada się też na podwyżkę odsetek: podatkowych (z 15% na 16%), ustawowych (kapitałowe z 9,5% na 10%, za opóźnienie z 11,5% na 12%) i maksymalnych.

Podwyższone zostaną też odsetki od zaległych składek ZUS - od 8 lipca wyniosą 16% w skali roku.

Czytaj więcej

RPP łagodnieje w obliczu spowolnienia. Efekty podwyżek stóp procentowych