Nowe przepisy dostosowują polski system prawny do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.

Ułatwienie rejestracji i składania dokumentów do KRS będzie możliwe dzięki zamieszczeniu wzorców umów i informacji o zasadach rejestracji spółek i ich oddziałów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w języku polskim oraz przynajmniej jednym języku obcym.


Od 1 lipca 2021 r. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie.

Po wejściu w życie nowych przepisów można będzie zarejestrować spółkę z o.o. przez Internet. Zwiększy się dostępność do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla użytkowników obcojęzycznych. Dane będą udostępniane za pośrednictwem systemu integracji rejestrów, poprzez portal e-Sprawiedliwość.

Zostanie rozszerzona możliwość wymiany pomiędzy rejestrami za pośrednictwem systemu ich integracji. Będzie to dotyczyć informacji o zmianach w podstawowych danych dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego oraz o rejestracji i wykreśleniu oddziału.

Czytaj więcej

Zmiany w KRS. Spółkę łatwiej zarejestrować