Sprawa dotyczyła spółki, która w działalności wykorzystuje najnowocześniejsze urządzenia i linie produkcyjne, których obsługa wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu odlewnictwa. Firma zdecydowała się zatrudnić eksperta w tej dziedzinie. Nowemu pracownikowi udostępniono nieodpłatnie do zamieszkania dom, który był własnością spółki. Zatrudniony pokrywał tylko bieżące rachunki.

Spółka zapytała ZUS, czy w takim przypadku równowartość czynszu - jako świadczenie w naturze - powinna być uwzględniona w podstawie naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i rentowe?

Spółka stała na stanowisku, że równowartości czynszu nie należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zwróciła bowiem uwagę, że z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. (w szczególności § 3) wynika, że nie podlega wliczeniu do podstawy ustalenia składek na ubezpieczenie społeczne i rentowe przychód wynikający z udostępnienia lokalu i domu mieszkalnego stanowiącego własność płatnika. - Tak więc z przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wyłączyć, w celu ustalenia podstawy wymiaru składek, wymienioną kwotę czynszu – wskazano.

ZUS w decyzji nr DI/100000/43/1227/2022 uznał stanowisko spółki za błędne. Jak wyjaśniono, przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn. DzU 2017 r., poz. 1949) nie wskazują na zwolnienie tego rodzaju świadczenia ze składek na ubezpieczenia społeczne. W związku z tym należy je uwzględnić w podstawie wymiaru. Ile? ZUS wskazał, że punktem odniesienia będzie wysokość czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach – w konkretnej dzielnicy.

Czytaj więcej

Od bezpłatnego mieszkania dla pracownika trzeba zapłacić ZUS