Kanwą środowego orzeczenia była sprawa pracownika delegowanego do pracy na budowie w Szwajcarii, któremu pracodawca organizował i finansował zakwaterowanie oraz dojazdy na miejsce świadczenia pracy. Ich koszty firma potrąciła z wynagrodzenia. Nie uzgodniła jednak tego z pracownikami.

Sąd Najwyższy (sygn. akt I PSKP 32/22) wskazał w orzeczeniu, że katalog dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia pracownika jest zawarty w art. 87 kodeksu pracy i nie przewiduje kosztów zakwaterowania ani logistyki.

Jak zaznaczono, inne niż wymienione w tym przepisie kwoty mogą być odliczane od pensji (zgodnie z art. 91 par. 1 kodeksu pracy), jednak tylko za zgodą wyrażoną na piśmie przez zatrudnionego.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy wydał wyrok ws. granic potrąceń z pensji pracownika