Od 21 lutego pracodawcy mogą badać podwładnych przy użyciu alkomatu czy narkotestów. To efekt nowelizacji kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2023 r., poz. 240), która wprowadza wyraźną podstawę do prowadzenia kontroli trzeźwości przez pracodawcę.

Pracodawcy mają sporo wątpliwości, pytają m.in. o dopuszczalność objęcia takimi kontrolami pracowników pracujących zdalnie.

Jak pisze na łamach "Rzeczpospolitej" Paulina Szewioła, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podchodzi do takich badań sceptycznie. Jak bowiem wskazuje, taką weryfikację można przeprowadzić, gdy jest ona niezbędna do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób czy ochrony mienia. Tymczasem, jak tłumaczy ministerstwo, co do zasady praca zdalna jest wykonywana przez pracowników za pomocą urządzeń teleinformatycznych. Efekt? Nie niesie wysokiego ryzyka dla zdrowia, życia czy mienia.

Czytaj więcej

Praca zdalna wyklucza badanie alkomatem