Decyzja oddziału ZUS w Lublinie dotyczy przedsiębiorcy, który wpisał swoją firmę do ewidencji działalności gospodarczej w styczniu 2023 r. Wcześniej miał własny biznes za granicą. Nie podlegał wówczas polskiemu ustawodawstwu o ubezpieczeniach społecznych.

Przedsiębiorca miał wątpliwość, czy może opłacać należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na preferencyjnych zasadach. Jeden z dwóch wymogów do ich uzyskania stanowi bowiem, że przedsiębiorca nie może prowadzić (lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadził) innej firmy.

ZUS uznał, że prowadzenie działalności w innym kraju nie pozbawia prawa do skorzystania z niższych składek po rozpoczęciu biznesu w Polsce.

W uzasadnieniu decyzji wyjaśniono, że zgodnie z przepisami ubezpieczeniowymi obowiązującymi w Unii Europejskiej osoba prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium jednego z państw członkowskich UE podlega ustawodawstwu tego kraju. W opisanym przypadku wnioskodawca biznesowo realizował się za granicą, opłacał też składki na ubezpieczenia społeczne w innym kraju niż Polska. Na co przedstawił stosowne dowody.

Czytaj więcej

Firma za granicą nie pozbawia preferencji w składkach ZUS