TK wydał wyrok ws. odpowiedzialności byłego członka zarządu spółki z o.o.

Trybunał Konstytucyjny wydał ważne orzeczenie dla byłych prezesów i ich odpowiedzialności odszkodowawczej za długi podmiotu, którego nie zgłosili na czas do upadłości.

Publikacja: 13.04.2023 10:27

TK wydał wyrok ws. odpowiedzialności byłego członka zarządu spółki z o.o.

Foto: Adobe Stock

Chodzi o interpretację art. 299 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli egzekucja zasądzonego długu przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Mogą się uwolnić od tej odpowiedzialności, jeżeli wykażą, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, ewentualnie, że niezgłoszenie wniosku nastąpiło nie z ich winy, albo mimo braku tych czynności wierzyciel nie poniósł szkody.

Kanwą orzeczenia była sprawa, jaką rozpatrywał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Wierzyciele spółki z o.o. zażądali od dwojga byłych członków jej zarządu, w ramach solidarnej odpowiedzialności, zapłaty im długów spółki. Stwierdzono je prawomocnym wyrokiem we wcześniejszym procesie, lecz nie wyegzekwowano, gdyż komornik nie stwierdził, by spółka miała jeszcze jakiś majątek.

Sąd w tym postępowaniu jest związany poprzednim wyrokiem przeciwko spółce. Byli członkowie zarządu zakwestionowali jednak istnienie zgłoszonej przez powodów wierzytelności, zarzucając wręcz, że dokumenty zostały sfałszowane, ale oni sami nie mieli szansy uczestniczyć w tamtej sprawie.

Sąd rejonowy zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy mające tu zastosowania przepisy nie pozbawiają byłego członka zarządu, który w chwili wytoczenia powództwa przeciwko spółce nie pełnił już tej funkcji, prawa dostępu do sądu i prawa bycia wysłuchanym, i nie zamykają mu drogi sądowej do dochodzenia naruszonych praw majątkowy.

Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 5/19) orzekł, że 365 § 1 kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 299 § 1 i 2 k.s.h. w zakresie, w jakim nie przewidują możliwości uwolnienia się pozwanego byłego członka zarządu spółki z o.o. od odpowiedzialności za długi podmiotu stwierdzone orzeczeniem, które zapadło po tym, gdy przestał on już pełnić funkcję, są niekonstytucyjne. Jak zauważył w uzasadnieniu sędzia TK Rafał Wojciechowski, były członek zarządu nie ma w tej procedurze możliwości podnieść zarzutu, że dług spółki nie istnieje, nie wie nawet o toczącym się przeciw niej postępowaniu, i nie jest w stanie bronić się. - Taka procedura jest nie do zaakceptowania – podkreślił.

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny wydał ważny wyrok dla byłych prezesów spółek

Chodzi o interpretację art. 299 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli egzekucja zasądzonego długu przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Mogą się uwolnić od tej odpowiedzialności, jeżeli wykażą, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, ewentualnie, że niezgłoszenie wniosku nastąpiło nie z ich winy, albo mimo braku tych czynności wierzyciel nie poniósł szkody.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo i Podatki
Sąd Najwyższy wydał ważną uchwałę ws. ochrony dobrego imienia spółki
Prawo i Podatki
Drakońskie kary dla menadżerów. Weszły w życie nowe przepisy
Prawo i Podatki
Zmiany w zatrudnianiu młodocianych pracowników
Prawo i Podatki
Nielimitowany urlop możliwy w polskim prawie. Jakie są wady i zalety
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo i Podatki
Praca zdalna z innego kraju to dodatkowe obowiązki dla firmy w Polsce
Prawo i Podatki
Wiadomo już, ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku