ZUS: nagroda za wzorowe wykonywanie obowiązków jest oskładkowana

Nagroda przyznawana m.in. w związku z wzorowym wypełnianiem przez zatrudnionego obowiązków czy przejawianiem inicjatywy w pracy, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Publikacja: 20.07.2023 11:46

ZUS: nagroda za wzorowe wykonywanie obowiązków jest oskładkowana

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr DI/100000/43/372/2023.

O wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się firma, która zamierza przyznać swojemu pracownikowi nagrodę w związku z przejściem na emeryturę (mówi o niej art. 105 kodeksu pracy). Przewidziano ją w jednym z czterech alternatywnych wariantów:

1) Pakiet prywatnej opieki medycznej na okres 12 lub 24 miesięcy po zakończeniu pracy.

2) Doładowanie punktów na platformie kafeteryjnej z przeznaczeniem na zakup wycieczki krajowej lub zagranicznej dla byłego pracownika i osoby bliskiej do wykorzystania w okresie 24 miesięcy.

3) Doładowanie punktów na platformie kafeteryjnej na dowolny zakup (w ramach oferty kafeterii) do wykorzystania w okresie 24 miesięcy.

4) Karta podarunkowa - debetowa typu przedpłaconego na dowolny wydatek w sklepach stacjonarnych i internetowych w Polsce i za granicą.

Nagrodę uzyskiwałby pracownik:

1) którego stosunek pracy u stal w związku z przejściem na emeryturę,

2) który posiada co najmniej 5-letni staż pracy, oraz

3) w odniesieniu, do którego nie występowały istotne, komunikowane pracownikowi zastrzeżenia do efektywności i sposobu wykonywania pracy (na podstawie informacji od przełożonego),

4) który nie naruszał obowiązków pracowniczych i zasad współżycia społecznego.

Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

Art. 105 Kodeksu pracy

Przedsiębiorca zadał pytanie czy tego rodzaju nagroda stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Sam był przekonany, że nie. Wskazał na § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 grudnia 199 B r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przepis ten określa, że podstawy wymiaru spadek nie stanowią m.in. nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki Ich przyznawania a przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Z kolei w § 2 ust. 1 pkt 3 jest mowa o odprawach, odszkodowaniach i rekompensatach wypłacanych z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.

ZUS uznał, że gratyfikacja z art. 105 kodeksu pracy nie zalicza się do żadnego z wymienionych świadczeń.

Czytaj więcej

Od nagrody za wzorową pracę należy się ZUS

Tak wynika z decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr DI/100000/43/372/2023.

O wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się firma, która zamierza przyznać swojemu pracownikowi nagrodę w związku z przejściem na emeryturę (mówi o niej art. 105 kodeksu pracy). Przewidziano ją w jednym z czterech alternatywnych wariantów:

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie