Jeśli nowe rozporządzenie wejdzie w życie, dla wielu inwestycji nie będzie wymagana decyzja środowiskowa.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska argumentuje, że dotychczasowe wymogi skutkują koniecznością wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach również w odniesieniu do garaży i parkingów, które nie powodują znaczącego wpływu na środowisko. Często stanowią uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej, która zazwyczaj nie wymaga decyzji środowiskowej.

Czytaj więcej

Będzie łatwiej budować parkingi, garaże i instalacje fotowoltaiczne