Jak przypomina na łamach "Rzeczpospolitej" Paulina Szewioła, kodeks pracy umożliwia zatrudnianie osób w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, jeżeli jest to potrzebne do odbycia przygotowania zawodowego. Wyjątki od zakazu określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. 30 września weszła w życie jego znowelizowana wersja.

Co się zmienia? W zmienionym rozporządzeniu doprecyzowano regulacje dotyczące oceny ryzyka zawodowego. Będzie ona teraz przeprowadzana każdorazowo przed zmianą miejsca pracy młodocianego lub sposobu jej wykonywania.

Zmodyfikowano też listę prac wzbronionych i dozwolonych młodocianym. Do tej pierwszej grupy, w kategorii działań zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, dodano prace związane z produkcją, sprzedażą i reklamą treści pornograficznych oraz wyrobów nikotynowych (wcześniej tytoniowych). W grupie prac wzbronionych ( w kategorii prac realizowanych w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych) wskazano działania w temperaturze powietrza niższej niż 10°C ( do tej pory była mowa o 14°C). Z kolei w kategorii prac stwarzających zagrożenia wypadkowe wprowadzono szczegółowe odniesienie do przepisów dotyczących obsługi maszyn. Wykreślono natomiast regulacje wzbraniające młodocianym wszelkich działań w działach produkcyjnych fabryk przetworów rybnych oraz na stanowisku sprzątacza wagonów, konduktora w autobusie i trolejbusie oraz konwojenta.

Młodociani zostali dopuszczeni natomiast do zdobywania umiejętności gazowego spawania, cięcia i napawania metali. Jednocześnie zakazano im elektrycznych metod realizacji tych technologii.

Czytaj więcej

Obostrzenia przy zatrudnianiu młodocianych złagodzone