Sąd Najwyższy (sygnatura akt: IV Pa 30/22) odpowiedział na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu, który rozpatrywał sprawę o sprostowanie świadectwa pracy. Chodziło o wyszczególnienie w dokumencie okresu zatrudnienia od 1 stycznia 2009 r. do 26 maja 2009 r. jako pracy o szczególnym charakterze. Okres ten był istotny dla nabycia prawa do emerytury pomostowej.

W czwartkowym wyroku, który opisuje na łamach "Rzeczpospolitej" Paulina Szewioła, SN uznał, że wypełnienie świadectwa pracy informacjami odnośnie do zatrudnienia w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. jest zbędne, ponieważ ZUS dysponuje takimi informacjami.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy: firma nie musi podawać wszystkiego w świadectwie pracy