Taką odpowiedź (decyzja ZUS, oddział w Gdańsku (DI/ 100000/ 43/939/2023) otrzymała spółka, która tworzy na zlecenie klientów gry komputerowe.

Firma chce skierować swoich pracowników na szkolenia, kursy, studia, konferencje i inne tego typu wydarzenia edukacyjne w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych. Obejmą one wiedzę z programowania, projektowania, testowania i tworzenia prototypów produktów.

Wydatki na ten cel mają zostać w pełni sfinansowane ze środków obrotowych firmy. Pokryją one nie tylko koszty samego szkolenia czy konferencji, ale też dojazdów, zakwaterowania czy wyżywienia osoby, która weźmie w nich udział. Spółka zapytała, czy takie wydatki stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że wszystkie wymienione we wniosku wydatki poniesione na wydarzenia edukacyjne, które obejmą konkretnych pracowników, będą korzystały ze zwolnienia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Czytaj więcej

Wydatki na cele edukacyjne w firmie bez ZUS