Jak tarcza 4.0 zmieniła przepisy o dodatkowym zasiłku opiekuńczym?

Pandemia koronawirusa wymusiła na wielu rodzicach jednoczesną pracę i opiekę nad dziećmi. Źródło: Adobe Stock

Zmianie uległy przepisy regulujące kwestie dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego. Termin wypłaty zasiłku wydłużono do 26 lipca br.

Ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, która weszła w życie w 24 czerwca 2020 r., wprowadziła zmiany w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zmianie uległy przepisy regulujące kwestie dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego. Uprzednio zasiłek ten przysługiwał do 25 maja 2020 r.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: dla kogo zasiłek opiekuńczy

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje zarówno w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jak i również w przypadku otwarcia tych placówek – w nowym terminie do 26 czerwca 2020 r. Przy czym Rada Ministrów może wydłużyć okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego rozporządzeniem.

Wspomniana regulacja weszła w życie z mocą od 25 maja 2020 r.

Ważne pytanie

Co zatem z wnioskami o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. i z wnioskami o zasiłek opiekuńczy wypłacany w trybie ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa?

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku wniosków o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego obejmujących okres od 25 maja 2020 r., a złożonych przed 24 czerwca 2020 r. zostaną one rozpatrzone po wejściu w życie nowej regulacji.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: zasiłek dla ojca i matki?

Natomiast wnioski dotyczące zasiłku opiekuńczego, przysługującego na zasadach ogólnych, uznane będą jako wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zaś okres, za który zasiłek został już wypłacony, nie będzie wliczany do dostępnych zgodnie z ustawą z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 60 dni wypłaty w danym roku kalendarzowym.

Opisane zmiany przepisów dotyczą jedynie opieki nad dziećmi do lat 8. Przy czym chodzi o dzieci, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: co potrzeba do zasiłku

Regulacje dotyczące prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, obowiązują na dotychczasowych zasadach. Zmieniono jedynie okres przysługiwania zasiłku – do 26 czerwca 2020 r.

Procedura bez zmian

Zmianie nie uległa także sama procedura występowania o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz zasady jego przysługiwania.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: zasady zasiłku opiekuńczego

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 termin wypłaty zasiłku wydłużono do 12 lipca 2020 r., a następnie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 lipca 2020 r. – do 26 lipca 2020 r.

Autorka jest adwokatem.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Prawie dwie trzecie e-kupujących nie potrzebuje sklepów offline

Na zakupy internetowe decydujemy się coraz częściej, a wszystko przez pandemię i będącą jej ...

Ekspansja biznesowa do Chin – przedsiębiorco, pierwsze kroki zrób w Polsce

Wiele polskich firm chciałoby zdobyć część rynku w Chinach. Jednak nim przystąpi się do ...

Eksperci radzą przedsiębiorcom

Jak dbać o swoją własność intelektualną. Co jest utworem. Jaką ochronę daje prawo autorskie. ...

Jak firmy mają zdobywać klientów w czasie pandemii?

Przedsiębiorcy dostosowując się do „nowych” warunków, często „na nowo” zaczynają budować relacje z klientami ...

Firmy obawiają się, że koniunktura szybko nie wróci

Mikro, małe i średnie firmy w Polsce zaczynają odczuwać drugą falę koronawirusa. Z najnowszych ...

1,7 mld zł do wzięcia

Do 23 września br. potrwa nabór wniosków w nowym konkursie Narodowego Centrum Badań i ...