Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły

Pierwszy pakiet deregulacyjny to blisko 50 rozwiązań w 35 zmienianych ustawach, w tym m.in. w Kodeksie postępowania administracyjnego czy kodeksie cywilnym. 5 kwietnia trafił on do konsultacji.

Publikacja: 09.04.2024 18:47

Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły

Foto: Adobe Stock

Szczegóły zmian na swojej stronie internetowej przedstawiło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jak podkreślono, „pakiet deregulacyjny ma na celu wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu firmy, już na etapie rozpoczęcia działalności, a także jej rozwoju w kolejnych latach. Projekt obejmie także przepisy, które dotyczą zasad tworzenia prawa gospodarczego i oceny jego funkcjonowania”.

Pierwszy filar obejmuje zmiany, które mają ułatwić rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej. To m.in.:

 • wprowadzenie zasady, że osoby wykonujące działalność nierejestrową powinny co do zasady posługiwać się numerem PESEL;
 • wyeliminowanie wątpliwości praktycznych co do możliwości prowadzenia drobnej działalności przez obcokrajowców;
 • wyeliminowanie wątpliwości w zakresie liczenia karencji odnoszącej się do możliwości ponownego skorzystania z niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. Małego ZUS Plus.

W ramach drugiego filaru resort chce uprościć niektóre obowiązki, które spoczywają na przedsiębiorcach, a także poprawić ich relacje z administracją publiczną. Proponowane rozwiązania tego filaru obejmują m.in.:

 • skrócenie maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni;
 • obowiązek doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli wstępnej listy informacji i dokumentów (zmiana wprowadziłaby większą przejrzystość i przewidywalność procedur kontrolnych, co jest korzyścią zarówno dla inspekcji, jak i samej firmy);
 • rozszerzenie instytucji „wezwania miękkiego”;
 • zmiana definicji rzemiosła i rzemieślnika (do rzemiosła zostaną włączone nowe zawody, np. protetycy słuchu; działalność rzemieślniczą będą mogły prowadzić spółki kapitałowe);
 • zmiany w zakresie dofinansowania wykształcenia młodych pracowników;
 • wprowadzenie zachęt do mediacji i koncyliacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
 • umowy leasingu będą mogły być zawierane także poprzez wymianę dokumentów między stronami, a więc de facto przy wykorzystaniu środków elektronicznych;
 • wprowadzenie do obiegu gospodarczego weksla w formie elektronicznej, obok istniejącej obecnie formy stricte papierowej;
 • elektronizacja postępowania przed Krajowa Izbą Odwoławczą.

Trzeci filar dotyczy prawa gospodarczego. Wprowadza on m.in.:

 • zasadę „one in, one out” (każdy dodawany obowiązek dla firm będzie wiązał się z koniecznością likwidacji innego obciążenia);
 • obowiązkową ocena funkcjonowania aktu normatywnego (konieczność dokonania następczej ewaluacji oddziaływania przepisów w przypadku braku przeprowadzenia konsultacji publicznych);
 • wydłużone vacatio legis (nie krótsze niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – przedsiębiorcy zyskają czas do przygotowania się do nowych rozwiązań);
 • usprawnienia w zakresie corocznego przeglądu prawa gospodarczego;
 • wprowadzenie obowiązku opracowywania rządowego programu regulacyjnego.

Czytaj więcej

Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie

Szczegóły zmian na swojej stronie internetowej przedstawiło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jak podkreślono, „pakiet deregulacyjny ma na celu wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu firmy, już na etapie rozpoczęcia działalności, a także jej rozwoju w kolejnych latach. Projekt obejmie także przepisy, które dotyczą zasad tworzenia prawa gospodarczego i oceny jego funkcjonowania”.

Pierwszy filar obejmuje zmiany, które mają ułatwić rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej. To m.in.:

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Skarbówka ograniczy długość kontroli u podatników
Prawo i Podatki
Będą zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zniknie obowiązek dla przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie