Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI i Europejski Fundusz Inwestycyjny) oraz Bank Millennium współdziałają. Celem ich współpracy jest zaspokojenie potrzeb w zakresie kapitału obrotowego i płynności, a także kompensowania ograniczeń inwestycyjnych polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

W tym celu Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz EFI udzielą gwarancji w wysokości 1,5 mld zł (1,202 mln zł dla transzy uprzywilejowanej i 300 mln zł dla transzy podporządkowanej) dla operacji syntetycznej sekurytyzacji portfela kredytów dla MŚP udzielonych przez Bank Millennium. Polski bank będzie mógł dzięki temu zapewnić finansowanie i zaspokoić potrzeby płynnościowe MŚP poprzez nowe kredyty w łącznej kwocie ok. 4,2 mld zł.

Premierowa operacja

To pierwsza operacja syntetycznej sekurytyzacji pomiędzy Grupą EBI a Bankiem Millennium S.A.

Czytaj więcej

Pożyczka antyinflacyjna z Agencji Rozwoju Przemysłu dla firm z sektora MŚP

- Cieszę się, że Grupa EBI i Bank Millennium podpisały pierwszą transakcję pomocy kapitałowej w celu wsparcia polskich MŚP. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 80 proc. tego finansowania zostanie przeznaczone dla MŚP w polskich regionach spójności. Dzięki temu wsparciu polskie firmy będą mogły zachowywać i tworzyć miejsca pracy, a także będą lepiej przygotowane do utrzymania stabilności funkcjonowania w obecnej, bardzo wymagającej sytuacji - podkreśla Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI.

Z kolei Andrzej Gliński, członek zarządu Banku Millennium wskazuje, że dzięki umowie z EIB i EIF Bank Millennium będzie partnerem jeszcze szerszej grupy przedsiębiorstw, finansując ich bieżącą działalność i planowane inwestycje. - Wsparcie EIB będzie dodatkową wartością dla klientów banku, którzy muszą funkcjonować w coraz bardziej złożonej i dynamicznej sytuacji gospodarczej – dodaje Gliński.