Niższe ceny prądu nie są przyznawane jednak z mocy prawa, konieczne jest złożenie oświadczenia. Termin upływa 30 listopada 2022 roku. TAURON chcąc ułatwić ten otworzył specjalną stronę internetową, gdzie udostępnił wzór oświadczenia oraz listę podmiotów uprawnionych do skorzystania z cen maksymalnych. 

Oświadczenie można składać osobiście, online lub przesłać tradycyjną pocztą. 

Czytaj więcej

Ustawa mrożąca ceny energii elektrycznej przyjęta przez Sejm

Zgodnie z ustawą mrożącą ceny prądu w rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r. Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego br., wówczas w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br. również ma być stosowana cena maksymalna.