Ustawa przewiduje zamrożenie cen dla małych i średnich przedsiębiorców oraz rolników na poziomie 785 zł/MWh. Obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi cen nie wyższych niż cena maksymalna ma zostać nałożony w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Przepisy zakładają, że obowiązek stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, będzie występował wówczas, gdy ceny wynikające z zawartych przez nich umów są wyższe od ceny maksymalnej.

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy mogą liczyć na stałe ceny energii elektrycznej

Nowelizacja zakłada także, że mali i średni przedsiębiorcy, których poziom zużycia energii w 2023 r. będzie niższy o co najmniej 10 proc. rok do oku, otrzymają w roku 2024 upusty cen.