To może oznaczać, że leasingowcy nie będą mieć funduszy na rozwój i inwestycje. Wobec tego mogą być oni zobowiązani do przeprowadzania sekurytyzacji aktywów. Firmy w pierszym półroczu odnotowały niemal 3 proc. spadek co do udzielonego finansowania w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. 

Eksperci wskazują, że przedsiębiorcy dalej będą się rozwijać, ale tempo może być wolniejsze - muszą poradzić sobie z ograniczoną podażą pojazdów ze względu na problemy z komponentami oraz malejącą zdolnością kredytową swoich klientów. 

Czytaj więcej

Najem czy leasing – co się bardziej opłaca

– Spółki leasingowe, które należą do grup finansowych, będą sięgać po finansowania wewnątrzgrupowe. Jednakże dla podmiotów, które nie mają takich możliwości lub nie mają dostępu do rynków kapitałowych, poszukiwanie finansowania stanie się zapewne jeszcze większym wyzwaniem – wskazuje Paweł Turek.

Tu korzystnym rozwiązaniem może być tzw. uproszczona sekurytuzacja, tzw. warehouse financing, która pozwala pozyskanie finansowania do intensywnej budowy portfela wierzytelności lub refinansowanie portfela wierzytelności leasingowych.