Jak ograniczyć skutki przestępstw przeciwko firmie?

Wielu początkującym jak i doświadczonym przedsiębiorcom sen z powiek spędza wizja kradzieży skierowanej w ich firmę, nawet mimo faktu, że ich liczba spada z roku na rok zgodnie z danymi KGP. Jak można realnie zabezpieczyć swoją firmę przed skutkami działalności złodziei?

Publikacja: 29.06.2023 21:39

Jak ograniczyć skutki przestępstw przeciwko firmie?

Foto: Adobe Stock

Wraz ze wzrostem inflacji zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia różnego rodzaju niebezpieczeństw dla przedsiębiorców i ich firm ze względu na wzrost cen wszelkich produktów. Jednych z nich jest bez wątpienia wspomniana już kradzież, ale także jej "odmiany" - kradzież z włamaniem lub rabunek, ale także sprzeniewierzenie pracownicze, czyli przywłaszczenie mienia firmowego przez zatrudnionego. 

Takie sytuacje dają duże pole do popisu dla ubezpieczycieli, które oferują m.in. ubezpieczenie  mienia na wypadek kradzieży. Jest to zabezpieczenie dla przedsiębiorcy, który opłacając niewielkie składki za swoje ruchomości, mogą uzyskać odszkodowanie w razie ich kradzieży czy włamania. Wysokość uzyskanego odszkodowania zależy od zakresu wykupionej polisy, wysokości sumy ubezpieczenia, a co za tym idzie także wysokości opłacanych składek, metody liczenia odszkodowania itd. 

Ubezpieczyć swoją własność można dwojako - poprzez samodzielne ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub ubezpieczenei firmowego majątku rozszerzone o kradzież. W większości przypadków i jedno i drugie rozwiązanie dotyczy sytuacji włamania lub rabunku. Umową objęte mogą być także przedmioty oddane firmie w posiadanie na podstawie np. umowy leasingu. 

Czytaj więcej

Klienci zalegają ze spłatą zadłużenia wobec ubezpieczycieli

Odszkodowanie jest wypłacane po utracie: mienia ruchomego (np. wyposażenia biura czy sklepu, sprzętu elektronicznego), gotówki znajdującej się w kasie albo transportowanej np. do banku. Ubezpieczyć można także przechowywane w miejscu prowadzenia biznesu przedmioty należące do kontrahentów, klientów i pracowników, a także mienie składowane na zewnątrz siedziby firmy.

Warto jednak pamiętać, że przy ustalaniu wysokości limitu odpowiedzialności ubezpieczenia, towarzystwo przeanalizuje zastosowane w fimie systemy bezpieczeństwa, ale także rodzaj właśności prowadzonej działalności oraz stopień ryzyko z nim związanego. 

Finanse
IP Scan pomoże firmie zarejestrować i wykorzystać własność intelektualną
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Finanse
Twoja firma straciła w pandemii? Złóż wniosek o pieniądze z PARP
Finanse
Restrukturyzacja - szybka droga do układu i obrony przed egzekucją długu
Finanse
Zmień wizję w biznes. Nabór dla start-upów do platform startowych
Finanse
Inwestycje w ekologię na kredyt z BGK