Zgodnie z projektem firmy działające na Ukrainie będą momgły liczyć na liczne gwarancje oraz szersze zakresy ubezpieczeń - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych będzie mogła reasekurować ubezpieczenia transportu towarów w rejony objęte działaniami zbrojnymi, ale także zaoferuje ubezpieczenie na zakup towarów za granicą, także właśnie w związku z przedsięwzięciami związanymi z odbudową Ukrainy.

Czytaj więcej

Polskie firmy, które chcą pomóc odbudować Ukrainę nie będą mieć łatwiej

Co więcej ubezpieczenia realizowane przez KUKE mają obejmować zwroty zaliczki która została zapłacona przez ubezpieczającego na poczet dostawy importowej z kraju o tzw. ryzyku nierynkowym. O taki zakres ubezpieczeń zabiegała m.in. branża meblarska, budowlana, stalowa, opakowań oraz samochodowa. 

Zmiany mają wprowadzić także gwarancje dla firm, które wnoszą istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu. W uzasadnieniu projektu wskazano m.in. nowoczesną energetykę odnawialną lub niskoemisyjną.