Dane Ministerstwa Finansów objęły między innymi ulgę na badania i rozwój, IP Box, ulga na prototyp oraz tzw. ulga na ekspansję, która obejmuje wydatki na promocję towarów. 

Z ulgi na badania i rozwój wprowadzonej w 2016 roku skorzystało W 2021 r. 1521 podatników PIT i 2037 firm płacących CIT, w 2022 roku spadła ogólna liczba beneficjentów - 1043 osób rozliczających się z PIT oraz 2291 podatników CIT. 

Podobnie jest z ulgą IP BOX, która pozwala na korzystanie z 5-proc. PIT dla twórców wartości intelektualnej w biznesie. W 2019 roku, czyli w jej pierwszym roku skorzystało z niej 1924 podatników, w 2020 roku 4624 płatników, aż do 7166 w 2021 roku. Jednak wartość ta spadła do 6189 podatników. W obydwu przypadkach jako jedną z przyczyn można traktować przejście informatyków na ryczałt oraz stosowaniem przez duże firmy estońskiego CIT, który wyłącza inne ulgi. 

Ulga na ekspansję została wykorzystana przez 471 podatników, którzy łącznie odliczyli 112 mln złotych, ulga na robotyzację to natomiast 291 podatników oraz 57 mln odliczonych złotych. W przypadku ulgi na prototyp chętnych było zaledwie 122 podatników, odliczyli oni jedynie 19 mln złotych. 

Zmniejszone zainteresowanie ulgami nie oznacza jednak, że przedsiębiorcy nie chcą ani nie potrzebują korzystać z ułatwień, ale obawiają się ich przyszłości, czyli tego, że przepisy je wprowadzające przestaną obowiązywać. Przedsiębiorcy obawiają się zmiany przepisów i ich komplikacji podobnie jak miało to miejsce w przypadku np. Polskiego Ładu, który był nowelizowany, a przedsiębiorcy wielokrotnie musieli borykać się podatkowymi trudnościami.