Obecnie wysokie ceny prądu są niepokojące "tylko" dla 40,5 proc. badanych, gdy w 2022 rokiem było to jeszcze 60 proc. - wynika z badania wywiadowni Dun & Bradstreet. Koszty energii są największym zmartwieniem dla przedsiębiorstw z Niemiec, Austrii oraz Francji. 

W przypadku polskich przedsiębiorców tendencje co do podwyżek cen energii są podobne jak w roku poprzednim, ale doszły do nich kolejne zmartwienia - wysokie podatki, słabnący popyt wśród konsumentów, ale także zachowanie ciągłości produkcji i łańcuchów dostaw, braki kadrowe, rosnąca biurokracja oraz niejasne prawo i brak dostępu do rzetelnej informacji na temat nowelizacji. 

Czytaj więcej

Rafał Gawin, prezes URE: Ceny energii elektrycznej znów mogą wymagać schłodzenia

Poważnym problemem dla firm jest, co oczywiste, ograniczenie zakupów przez klientów - wysoka inflacja i koszty życia sprawiają, że konsumenci wydają mniej pieniędzy na produkty i usługi. Często decydują się na jedynie konieczne wydatki, niwelując te na mniejsze lub większe przyjemności. 

– Polscy przedsiębiorcy od miesięcy funkcjonują w trudnym otoczeniu rynkowym i w warunkach dużej niepewności. To przekłada się na raczej negatywne nastroje i mniejszą skłonność do inwestycji – mówi Maciej Kraus, partner Movens Capital. – Dodatkowo brak rzetelnych prognoz, brak przewidywalności i stabilności gospodarczej utrudnia planowanie dalszej działalności, estymację rentowności, płynności i podejmowanie na tej podstawie świadomych decyzji biznesowych – dodaje.